top of page

CAYMA HAKKI VE IADE 

CAYMA HAKKI:

        * ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün
içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden
bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma
hakkını kullanabilir.

        * SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM
BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: iBeach and More - Gunay Irem Altindag Hausermann
ADRES: Kazimdirik Mah. 362Sk. No.4/14 Bornova, Izmir
EPOSTA: contact@ibeachandmore.com
TEL: +905059483505
WHATSAPP : +55 11 999617720


CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

        * Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı
süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına
başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
        * Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya
aittir.
        * Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre
içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile
yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri
çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

        * 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade
edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun
düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri
İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
        * İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa
standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim
edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

        * SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç
10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına
sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde
malı iade almakla yükümlüdür.
        * ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde
bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında
SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma
hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan
ALICI sorumlu değildir.
        * Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından
düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde
kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

        * ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç
giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek
kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma
tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin
ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade
edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim
edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği
ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi
kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen
hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddimallar, ile
ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım
programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,
bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından
açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün
değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin
onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının
kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
        * Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo,
bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve
kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,
bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

bottom of page