top of page

TÜKETİCİ HAKLARI 

GENEL:

        * Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda
sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve
mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
        * Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri
ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
        * Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından
ödenecektir.
        * Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak
kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa
teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar
sözleşmeyi sona erdirebilir.
        * Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim
edilmek zorundadır.
        * Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması
durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde
yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün
içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

        * Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka
kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim
yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

        * Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi
kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı
tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans
kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme
konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak
şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

        * Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve
ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir.
Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini
veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir.
Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise
iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir.
Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu
iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade
edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde
aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

        * Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene
edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı
mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan
mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI ,
Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte
Fatura da iade edilmelidir.

bottom of page